ข้อมูล COVID-19 ประเทศไทย

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนของ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด และ ผู้บริหารบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา Platform โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัฒกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

ทีมงานผู้ก่อตั้ง อินเทลลิจิสต์ เล็งเห็นว่า ตลาดของการบริหารจัดการข้อมูลกำลังต้องการซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เพื่อตอบรับเทคโนโลยี Big Data และ Data Analytics ที่กำลังเติบโตอย่างมาก ในขณะเดียวกันสิ่งที่ทีมงานมีอยู่แล้ว คือซอฟต์แวร์ INTELLIGIST Platform ซึ่งเป็น Data Warehouse และ Descriptive Analytics ที่ได้พัฒนาต่อยอดจาก Software ของสำนักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จึงเรียกได้ว่าทีมงานมีความพร้อมในการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จดูสมเหตุสมผล

นอกจากนี้ ทางทีมอินเทลลิจิสต์ ยังมองไปถึงอนาคตของการทำ Big Data ที่เราเชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดจะสามารถนำมาวิเคราะห์ให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริงได้ ก็ต่อเมื่อข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ประกอบด้วยข้อมูลที่จัดเก็บ ทั้งในแบบที่มีโครงสร้างหรือไร้โครงสร้าง ตามสถาปัตย์กรรม ECO System ของ Hadoop ส่งผลให้การวางฐานรากตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะนี้จะตอบโจทย์ยาวไปถึงการทำ Data Analytics ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย สิ่งที่ทีมงานอินเทลลิจิสต์ มองว่ามีคุณค่ามากๆ ในบริษัทก็คือเทคโนโลยีในการทำ Virtualization for Bigdata ที่จะช่วยให้ภาพของระบบ Data Analytics ในอนาคตเป็นจริงขึ้นมาได้ ด้วยความสามารถในการนำข้อมูลทั้งหมด

จุดเด่นของสินค้าและบริการ

เชื่อมต่อได้หลากหลาย
กำหนดสิทธิใช้งานได้
ตั้งเวลาการนำเข้าได้
Import Wizard
รองรับความหลากหลาย
ระบบอนุมัติข้อมูลก่อนนำเข้า
Extract ข้อมูลด้วย Script
เชื่อมต่อกับ BI ได้หลากหลาย

เรื่องล่าสุด

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ให้การสนับสนุน