สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จัดอบรม โปรแกรม INTELLIGIST Platform ภายใต้โครงการ ระบบคำนวณภาษีและแบบสอบถามออนไลน์ ให้กับบุคคลกร จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดนำร่อง โดยมีคณะวิทยากรจากบริษัท INTELLIGIST ให้การอบรม

สิงหาคม 2561