หลักสูตรอบรม Data Visualization

 

หลักสูตร หลักสูตรอบรม Data Visualization
ราคา Free
วันอบรม 17 พฤษภาคม 2562
จำนวนวัน 1 วัน
เวลาอบรม 09:00 – 16:00 น.
สถานที่อบรม อาคารไทยซัมมิท ชั้น IT ห้อง Board Room
สถานะ ปิดรับสมัคร

Coures Description

ในหลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การออกแบบ Dashboard การเลือกใช้กราฟ ในการแสดงผล และ องค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการออกแบบหน้าจอการแสดงผล สำหรับระบบ Business Analytics

Level

Beginner

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ หรือสร้าง Dashboard สำหรับระบบ Business Intelligence

 

Course Outline


Module 1 : Basic Power BI Desktop
Lesson 1 :
Overview of Power BI Desktop
Lesson 2 :
Getting Data

   • Connect to data sources
   • Clean and transform your data

Lesson 3 :
Modelling

   • Manage data relationships
   • Create calculated columns
   • Create calculated measures
   • Create calculated tables

Lesson 4 :
Visualizations

   • Create and customize simple visualizations
   • Horizontal bars
   • Slicers
   • Map visualizations
   • Symbol Map
   • Pie on map visualizations
   • Time Series & Forecast
   • Scatter charts

Module 2 : Basic Visualization
Lesson 1 :
รู้จักกับโปรแกรม Tableau Desktop

   • What is Tableau?
   • Tableau Product
   • Connect Data

Lesson 2 :
Tableau Quick Start

   • STEP 1 : Connect to Data
   • STEP 2 : Create your first view
   • Example Gallery
     • Horizontal bars
     • Symbol Map & Filled Map
     • Time Series & Forecast
     • Forecast
     • Scatter plots
     • Combination Chart
   • Create your Dashboard
   • Create your Story
   • Tableau Server