หลักสูตรอบรม Data Visualization as a Service by Power BI

 

หลักสูตร หลักสูตรอบรม Data Visualization as a Service by Power BI
ราคา Free
วันอบรม 21 มิถุนายน 2562
จำนวนวัน 1 วัน
เวลาอบรม 09:00 – 16:00 น.
สถานที่อบรม อาคารไทยซัมมิท ชั้น 24 ห้อง 24-1
สถานะ ปิดรับสมัคร

Coures Description

ในหลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าและประยุกต์ใช้ข้อมูลได้อย่างง่ายกับประเภทของข้อมูลที่มีความหลากหลายได้ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ Power BI เพื่อสร้าง Dashboard ได้เรียนรู้เรื่อง DAX เพื่อสร้างสูตรอย่างง่าย

Level

Intermediate

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำเอาข้อมูลที่มีมาใช้วิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ หรือสร้าง Dashboard สำหรับระบบ Business Intelligence

 

Course Outline


Lesson 1 :
Introduction to Power BI Desktop

   • What is Power BI Desktop?
   • What can I do in Power BI?
   • Power BI Product
   • How to install Power BI?
   • How does Power BI work?

Lesson 2 :
Power BI Desktop Quick Start

   • STEP 1 : Getting data
   • Data Preparation in Query Editor
   • STEP 2 : Visualizations
   • Example Gallery
   • Horizontal bars
   • Map visualizations
   • Symbol Map
   • Pie on map visualizations
   • Time Series & Forecast
   • Scatter charts
   • Page layout and formatting
   • STEP 3 : Publishing and sharing

Lesson 3 :
Introduction to DAX

   • What is DAX?
   • DAX Syntax
   • Creating calculated measures
   • Creating calculated columns
   • DAX function
   • Time Intelligence

Lesson 4 :
Workshop – Basket Analysis