ข้อมูล COVID-19 ประเทศไทย

ที่มา : ดร.ปรีชา พันธุมสินชัย
บริษัทเอ็มโฟกัส

ร่วมงานกับเรา

NEWS and EVENT

แนะนำ การทำ Data Analytics พร้อมทั้งอบรมการใช้งานเบื้องต้น

คุณศศิชัญญ์ บุญทวีวงศ์วสุ และคุณสุดารัต์ บุญกล่ำ ได้เป็ […]

อบรมหลักสูตร Data Analytics with Knime และ Tableau Server Admin

คุณศศิชัญญ์ บุญทวีวงค์วสุ และคุณวีระยุทธ พานา ได้เป็นวิ […]

Intelligist ร่วมบรรยายพิเศษใน การประชุมวิชาการดำเนินงานแห่งชาติ หรือ OR-NET ประจำปี 2563 ในหัวข้อ Artificial Intelligence in Real Business

วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด น […]

See all our news

ความเป็นมาของบริษัท

   บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนของ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด และ ผู้บริหารบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา Platform โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัฒกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี
 
   ทีมงานผู้ก่อตั้ง อินเทลลิจิสต์ เล็งเห็นว่า ตลาดของการบริหารจัดการข้อมูลกำลังต้องการซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เพื่อตอบรับเทคโนโลยี Big Data และ Data Analytics ที่กำลังเติบโตอย่างมาก ในขณะเดียวกันสิ่งที่ทีมงานมีอยู่แล้ว คือซอฟต์แวร์ INTELLIGIST Platform ซึ่งเป็น Data Warehouse และ Descriptive Analytics ที่ได้พัฒนาต่อยอดจาก Software ของสำนักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จึงเรียกได้ว่าทีมงานมีความพร้อมในการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จดูสมเหตุสมผล
 
   นอกจากนี้ ทางทีมอินเทลลิจิสต์ ยังมองไปถึงอนาคตของการทำ Big Data ที่เราเชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดจะสามารถนำมาวิเคราะห์ให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริงได้ ก็ต่อเมื่อข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ประกอบด้วยข้อมูลที่จัดเก็บ ทั้งในแบบที่มีโครงสร้างหรือไร้โครงสร้าง ตามสถาปัตย์กรรม ECO System ของ Hadoop ส่งผลให้การวางฐานรากตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะนี้จะตอบโจทย์ยาวไปถึงการทำ Data Analytics ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย สิ่งที่ทีมงานอินเทลลิจิสต์ มองว่ามีคุณค่ามากๆ ในบริษัทก็คือเทคโนโลยีในการทำ Virtualization for Bigdata ที่จะช่วยให้ภาพของระบบ Data Analytics ในอนาคตเป็นจริงขึ้นมาได้ ด้วยความสามารถในการนำข้อมูลทั้งหมด
 

สินค้าและบริการ

จุดเด่นของสินค้าและบริการ

เชื่อมต่อได้หลากหลาย
กำหนดสิทธิใช้งานได้
ตั้งเวลาการนำเข้าได้
Import Wizard
รองรับความหลากหลาย
ระบบอนุมัติข้อมูลก่อนนำเข้า
Extract ข้อมูลด้วย Script
เชื่อมต่อกับ BI ได้หลากหลาย

Thailand disaster

โรคระบาด

ภัยแล้ง

ไฟป่า

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ให้การสนับสนุน